Υπηρεσίες

Τι κάνουμε:

Eσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

Οι έμπειροι ηλεκτρολόγοι μας, αναλαμβάνουν κάθε είδους ηλεκτρολογική εγκατάσταση και παρέχουν σύγχρονες λύσεις σε οικιακούς ή επαγγελματικούς χώρους ανάλογα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του πελάτη. Λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους, προσφέρουμε μια άρτια τεχνολογικά μελέτη του έργου που περιλαμβάνει ηλεκτρολογικό σχέδιο κάτοψης κτιρίου και προσφορά με αναλυτικές λεπτομέρειες κόστους κατασκευής, αλλά και περιγραφής των άριστης ποιότητας υλικών. Η κατασκευή ακολουθεί ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και το έργο παραδίδεται στον πελάτη χωρίς καμία καθυστέρηση, ακολουθώντας τις οδηγίες του προτύπου ΕΛΟΤ HD384.


KNX (EIB/instabus) Έξυπνο σπίτι/κτίριο

Σας δίνουμε τη δυνατότητα να ζήσετε σε ένα έξυπνο σπίτι όπου οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις δε λειτουργούν πια με τον συμβατικό τρόπο αλλά επικοινωνούν και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους αυτόματα, ή με το πάτημα ενός κουμπιού. Επιλέξτε τη λύση που ταιριάζει στις ανάγκες σας, μπορείτε να δείτε περισσότερα στο www.e-dreams.gr 


Φωτοβολταϊκά

Παρέχουμε υπηρεσίες προμήθειας οικιακών φωτοβολταϊκών ή ολοκληρωμένων λύσεων για την κατασκευή ενός παραγωγικού φωτοβολταϊκού πάρκου (***κείμενο υπό κατασκευή).


Εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων

Δίκτυα δεδομένων, έλεγχος πρόσβασης, ενδοεπικοινωνία/θυροτηλεόραση, εικόνα (***κείμενο υπό κατασκευή).


Συστήματα Συναγερμών

Προσφέρουμε οικονομικά ευέλικτες λύσεις σε ότι αφορά στα συστήματα συναγερμών ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη. Με τη σωστή χαρτογράφηση του χώρου γίνεται η μελέτη και η εγκατάσταση του συστήματος ασφαλείας έτσι ώστε τα αδύναμα σημεία του οικιακού ή επαγγελματικού χώρου να προστατεύονται κατάλληλα. Οι εφαρμογές τέτοιων συστημάτων μπορούν να περιλαμβάνουν:

  • Εγκατάσταση ACCESS CONTROL (σύστημα ελέγχου πρόσβασης)
  • Διαχείριση κλειστών κυκλωμάτων CCTV
  • Έλεγχος από απόσταση μέσω διαδικτύου
  • Σύνδεση με κεντρικό σύστημα ελέγχου KNX

Συστήματα Πυρανίχνευσης και Πυρασφάλειας

(***κείμενο υπό κατασκευή).