Εταιρία

Η εταιρία ZenerGy ιδρύθηκε το 2010 με την επωνυμία Γ. Ζάρας και σία ΟΕ και είναι η συνέχεια μιας επιτυχημένης διαδρομής μας στις ηλεκτρολογικές εργασίες. Για πάνω από 20 χρόνια είμαστε σε θέση να συμμετέχουμε στις εξελίξεις της τεχνολογίας, και να προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες που χαρακτηρίζονται από:

  • Άμεση ανταπόκριση,
  • Μεγάλη εμπειρία,
  • Ολοκληρωμένος σχεδιασμός και διαχείριση του έργου
  • Οικονομικές λύσεις,
  • Υποστήριξη του έργου και μετά την παράδοσή του

Στόχος πάντοτε η παροχή ολοκληρωμένων λύσεων που ξεπερνούσαν τις προσδοκίες των πελατών μας.

Σύντομο ιστορικό Γιώργου Ζάρα

1989 Βοηθός ηλεκτρολόγου
1993 Τεχνίτης ηλεκτρολόγος
1997 Εργοδηγός
1999 Ίδρυση ατομικής εταιρίας
2001 Ίδρυση ΟΕ σε συνεργασία με τον αείμνηστο Ηλία Φέρτη
2010 Ίδρυση της ZenerGy